2013/01/03

*

Posted in گزیده ها, از او در 8:15 ب.ظ. توسط ::: ابدیت در اوست :::

.

وقتی انسان بتواند طوری زندگی کند که هیچ عیب و نقصی نداشته باشد، آنگاه تبدیل به سالک می شود و اگر همچنان با بی عیب و نقصی زندگی اش را ادامه دهد، مطمئناً عارف خواهد شد.
بی عیب و نقص بودن یعنی معصومیت، یعنی هیچ نوع خودبینی و منیتی نداشتن، یعنی درستکاری و راستگویی.
“روح”، با همه ی افراد بشر به یک اندازه رابطه دارد و به همه ی آنها نشانه های نیکی در مورد انجام کارهایشان می دهد. اما فقط سالکان می توانند این ندا و الهام روح را دریافت کنند.
انسان امروز جاهل و نادان است، زیرا نمی داند “روح” چه ارزشی برای او قائل است و چگونه حاضر است در صورت کمترین اشتیاقی به سویش برود و او را در پناه بگیرد.

.

“کتاب : قدرت سکوت – کارلوس کاستاندا”