2013/11/29

#

Posted in :: نویسندگان و کتابها ::, گزیده ها در 12:05 ب.ظ. توسط ::: ابدیت در اوست :::

.

مراکز جهان ذره ای در کالبد انسان به ترتیبی به گل نیلوفر شباهت دارند. کمابیش گرد هستند و تعداد اجزا قابل تمیز آنها را به عنوان گلبرگ ها می شناسیم. پایین ترین چاکرا (در نزدیکی مقعد) دارای چهار گلبرگ است. بعضی ها هر چه بالاتر می روند تعداد گلبرگ هایشان بیشتر می شود. چاکرای دوم شش گلبرگ، چاکرای سوم هشت گلبرگ، چاکرای چهارم دوازده گلبرگ، چاکرای پنجم شانزده گلبرگ، چاکرای ششم دو گلبرگ و چاکرای هفتم چهار گلبرگ دارد.

یک واقعیت قابل توجه این است که اگر همه ی این چاکراها را که در بدن ما هستند در نظر بگیری، مجموع گلبرگ هایشان به پنجاه و دو می رسد، در مطابقت با پنجاه و دو حرفی که در الفبای سانسکریت وجود دارد و هر گلبرگی از خود صدایی ساطع می کند که یک نت مشخص موسیقی است و با تلفظ یکی از حروف سانسکریت مطابقت دارد. این اصوات توسط کسی که شنوایی لطیف ترش انگیخته شده باشد، قابل شنیدن می باشند. بنابراین، او می تواند این چاکراها را ببیند و به صدایشان گوش دهد. می گویند که این پنجاه و دو صدا مجموعه ی اصواتی هستند که توسط عضو صوتی انسان می توانند ادا شوند. گفته اند که ریشی های باستانی و استادان کهن با گوش کردن به این پنجاه و دو صدا، برای هر یک کاراکتری (نشانی) ابداع کردند و به این ترتیب  بود که الفبای سانسکریت به وجود آمد.

زبان سانسکریت به وسیله ی توزاهای برتر در جهان هایی بالاتر از این اختراع شد. می توانی آن را زبان سرزمین های دور خطاب کنید. سانسکریت، کمابیش یک زبان تصویری جهت به ظهور رساندن قدرت ها و نیروهای جهان های بالاتر است.

خدایان این زبان را قرن ها پیش بر روی زمین آوردند و یک زبان عالمگیر بود و از زمان بسیار کهن، مردم بسیاری از سیاره های مختلف در این کیهان بدان سخن می گفتند و هنوز هم در برخی از سیاره های کیهان مورد استفاده واقع می گردد.

تو می توانی مشتقاتی از آن را در زبان های امروزی در سراسر جهان مشاهده کنی، خصوصاً در چین، ژاپن و بعضی از کشورهای دیگر خاور دور. ریشه های زبان چینی از سانسکریت اشتقاق پیدا کرده اند؛ به همین ترتیب زبان ژاپنی. به تصاویر و نوشتجات آنها در زبان های بومی شان نگاه کن. آنها بیشتر از هر زبان دیگر امروزی در جهان، بازگوکننده ی زبان سانسکریت می باشند.

این زبان هنوز هم در براهم لوک رایج است و بسیاری از کسانی که برای تناسخ از آن طبقه به جهان زمینی بازگشت می کنند، اغلب از این بابت که این زبان در کشورهایی که آنها در آن متولد شده اند رواج ندارد درشگفت می شوند. آنها به محض اینکه آن را در زبان های چینی و ژاپنی می بینند، بلافاصله تشخیص می دهند.

                                                                                             “ربازارتارز”

.