2016/09/01

طبقه اثیری

Posted in :: نویسندگان و کتابها ::, استیو دویت, طبقه اثیری در 9:57 ب.ظ. توسط ::: ابدیت در اوست :::

.

:: طبقـات هستـی

پال توئیچل در نوشته هایش دو بخش طبقات هستی را توصیف می کند. این بخش ها عموماً جهان های پایین و جهان های بالا نامیده می شوند. جهان های پایین قلمروی نمود و نمایش هستند. ویژگی آنها وجود ماده و دوگانگی است، در آنها همه چیز به همراه متضاد خود وجود دارد.

در مقابل در جهان های برتر، همه چیز به عنوان یک امکان معنوی وجود دارد که قادر به ظهور است اما ظاهر نشده است. به عبارت دیگر، همه چیز فقط هست. آنها در پیوند با چیز دیگری یا به علتی دیگر وجود ندارند- فقط هستند. آنها انرژی خالص روح هستند. توصیف جهان های بالا با کلمات بسیار دشوار است.

جهان های پایین از چهار طبقه ی فیزیکی، اثیری، علی و ذهنی تشکیل شده اند. ما به عنوان فرد، همزمان در همه این طبقات وجود داریم. درست همانطور که بدن فیزیکی داریم، یک بدن اثیری (احساسی)، یک بدن علی (حافظه)، و یک بدن ذهنی (فکر) داریم.

جهان های برتر با طبقه ی روح آغاز شده و در وضعیت های مختلف روح تا طبقه ی الهی که اقیانوس عشق و رحمت نیز نامیده می شود، ادامه پیدا می کند.

در وضعیت هوشیاری انسانی عمدتاً از طبقات دیگر آگاه نیستیم چون به شدت با بدن فیزیکی و جهان آن همانندسای کرده ایم، تا آنجا که باور داریم این تنها واقعیت موجود است.

با این حال از آنجایی که ما در تمامی طبقات در بدن های مربوطه هستی داریم، تنها کاری که باید انجام دهیم این است که حس هایمان را در آنجا بیدار کنیم تا آنها را تجربه کنیم.

چطور این کار را انجام دهیم؟ ما می توانیم سایر بدن هایمان را از بدن فیزیکی جدا کرده و با آنها سفر کنیم، مانند انعکاس اثیری. اما این کار می تواند کمی خطرناک باشد چون ممکن است اثرات مضر غیرقابل پیش بینی بر بدن فیزیکی داشته باشد. خوشبختانه ما مجبور به این کار نیستیم. به عنوان روح تا زمانی که حواس معنوی مان بیدار باشند، قادریم هر طبقه را بدون واسطه ادراک کنیم.

.

تمرینات زیادی در نوشته های معنوی برای توسعه ی حواس معنوی وجود دارند. یک روش این است که در وضعیت راحتی بنشینید. نیازی نیست چهارزانو باشید، می توانید روی یک صندلی بشینید. نکته ی اصلی این است که در آرامش باشید و محیط بیصدا باشد. سپس چشمانمان را می بندیم و توجه مان را روی چشم معنوی، تصویر درونی بین دو چشم معطوف می کنیم. برای اتصال به روح الهی و بالا بردن هوشیاری تا طبقه ی روح، می توانیم کلمه ی هیو یا کلمه ی باردار دیگری را به مدت چند دقیقه تکرار کنیم، سپس سکوت کنیم.

.

.ممکن است شروع به دیدن نوری در صفحه ی درونی  .کنیم. یا صدایی بشنویم، یا هر دو. سفری معنوی یا ملاقات با یک استاد ممکن است اتفاق بیفتد. اما در اکثر مواقع، من نیاز به تمرین بیشتری دارم. به ویژه نیاز دارم تصور خلاقم را بکار بگیرم. اگر مکانی که می خواهم بروم را به وضوح تصور کنم و روی آن متمرکز شوم، ممکن است خودم را در بدن روحی در آنجا ببینم. سپس ترفند آن این است که تصور کردن را متوقف کرده و اجازه دهیم تجربه ادامه پیدا کند. من می دانم چه زمانی تجربه ی واقعی در حال رخ دادن است چون چیزهایی را تجربه میکنم که جدید هستند، چیزهایی که هرگز قبلاً ندیده ام یا نمی شناختم.

اغلب در تمرین معنوی، تغییر هوشیاری از یک طبقه به سطحی دیگر، نمادی از یک تونل را شامل می شود. تصویر زیر نمایی بسیار دقیق از تجربه ای است که یک بار داشتم. آبی که از پله ها سرازیر است نماد روح است که از جهان های بالا به سمت پایین جریان دارد. این جریان صدایی پرشتاب و با غرش داشت، بقدری بلند که تقریباً ترسناک بود. با این حال من ترسی نداشتم و بسیار خوشحال بودم، چون به راهنمایی و حفاظت استاد معنوی ام اعتماد کامل داشتم. بعد از صعودی طولانی، جهانی برتر نمایان شد، نور فراگیر آنجا بسیار روشن بود و مثل این بود که آب در گردابی عظیم در حال تخلیه باشد.

.

.

گرداب نماد دیگری است که چندین بار در سایر طبقات با آن مواجه شدم. من دریافتم هر چیزی که در جهان فیزیکی می بینیم حقیقتاً بازنمود چیزی است که در جهان های بالاتر وجود دارد، همانطور که گفته شده "صورتی در زیر دارد آنچه در بالاست". به همین خاطر است که چیزهای جهان های بالا اغلب آشنا یا بسیار شبیه جهان ما به نظر می رسند، با اینکه قوانین حاکم بر آن جهان ها متفاوت با جهان ماست.

.

::……….:::::::……….::

.

:: طبقـه اثیـری

طبقه اثیری نخستین طبقه ی مافوق دنیای فیزیکی و مکانی است که پس از مرگ به آنجا می رویم. گاهی بهشت را سرزمین ابرها توصیف می کنند، اما در واقع این منطقه که از جنس ماده ای نرم و کرک دار می باشد، بخشی از طبقه ی اثیری است که بین جهان فیزیکی و اثیری قرار دارد. ارواح بسیاری در ضمن اینکه اقامتگاه آنها در طبقه ی اثیری در حال آماده سازی است از این ناحیه عبور می کنند. یک بار استادم من را به این ناحیه برد، ارواحی را دیدم که پس از مرگ بدن های فیزیکی شان به سرعت از جهان فیزیکی به بالا می آمدند.

این ارواح بدون شکل و کم رنگ بودند مثل شبح و هیچ نشانی از حیات یا هوشیاری نداشتند. حدس من این بود که آنها به طور ناگهانی یا با ترسی شدید مرده اند و طی مرحله ی انتقال در اثر شوک دریافتی، ناهوشیار بودند. آنها یکی پس از دیگری در صفی طولانی قرار داشتند، زمانی که نوبتشان می شد توسط مأموران اثیری روند ورود به جهان دیگر را طی می کردند، شبیه مهاجرانی در اداره ی مهاجرت.

.

.

ممکن است به نظر باورنکردنی بیاید اما در همان زمان .ارواح دیگری را دیدم که از درون یک تونل یا راه پله ای مارپیچی به این ناحیه ی ابری بالا می آمدند. برخلاف ارواح ناهشیار، آنها رنگی بودند با بدن های نورانی کامل شکل گرفته. آنها توسط بستگان فوت شده یا یک راهنمای معنوی ملاقات می شدند، با خوشحالی استقبال شده و پس از انتظار کوتاهی به اقامتگاه جدیدشان راهنمایی می شدند بدون طی کردن پروسه ی اداری که ارواح ناهشیار می گذراندند. فکر میکنم احتمالاً تجربه ی اولیه ی جهان بعدی برای ارواح مختلف متفاوت است. بستگی زیادی به چگونگی مرگ فرد، ایمانش، حمایت عشقی دوستان یا بستگان قبل از مرگ و سطح تکامل معنوی آن روح دارد.

پیش از فوت پدرم چند سال قبل، در یک تمرین معنوی مکانی که قرار بود در طبقه ی اثیری در آنجا زندگی کند را به من نشان دادند. کاخی سفید در فضایی پارک مانند بود.

.

.

شب بعد تصمیم گرفتم در وضعیت رؤیا به ملاقاتش بروم و او را به آنجا ببرم تا پیش نمایشی از آن را ببیند. اما او در رؤیایش می ترسید با من بیاید و قبول نکرد. مدت کوتاهی پس از فوتش، او را در آن مکان ملاقات کردم، اما او نمی خواست من را ببیند. سختی های زندگی او را از یک پدر آرام و شوخ به پیرمردی عبوس تبدیل کرده بود، و از حدود 14 سال قبل از فوتش همدیگر را ندیده بودیم. شخصیت و ظاهرش بلافاصله پس از مرگش حقیقتاً تغییری نکرد. با این حال شش ماه بعد دوباره به ملاقاتش رفتم، این بار ظاهرش مانند مردی جوان و بشاش بود. مکالمه ای دوستانه داشتیم و همه ی اختلافات قدیمی برطرف شده بودند. برای هر دوی ما پایانی بسیار عالی برای سوءتفاهمات و احساسات بدی بود که در زندگی داشتیم. بعد از آن حس بسیار بهتری داشتم.

من افراد پیر دیگری را نیز پس از مرگ دیدم که جوان شده بودند. برداشت من این است که زمانی که ما می میریم، تصویری از شخصیت یا خودانگاره ای را با خود داریم که مشخص می کند در جهان اثیری چه شکلی خواهیم داشت. مدت زمانی پس از بدن فیزیکی پیشین و شرایط زندگی فیزیکی مان، این تصویر محو شده و ظاهر ما آنچه را که پس از مرگ احساس می کنیم را منعکس می کند که معمولاً شادتر و جوان تر است. در سطح اثیری، تصور بسیار سریع تر از جهان فیزیکی واقعیت پیدا می کند، به علت رخوت کمتری که در ارتعاشات بالا و لطیف این جهان وجود دارد.

زمانی که در بدن روحی به طبقه ی اثیری سفر می کنیم، ورودی دیگری وجود دارد که منطقه ای است شبیه گروهی از ستارگان و سیارات که در زمینه ای نورانی در کنار هم فشره شده اند. پال توئیچل آن را جهان های خورشید، ماه و آذرخش می نامد. در سفرهایم بسیار آن را دیده ام، در واقع این ناحیه، تجربه ی مشترکی از گذر به طبقه ی اثیری است، چون معنای لفظی "اثیری" یعنی "پرستاره". شاید مکانی باشد برای مسافران تا پیش از ورود به مکان اصلی، با شدت نور آنجا سازگار شوند.

طبقه ی اثیری در ظاهر شباهت بسیاری به طبقه ی فیزیکی دارد، چرا که طبیعتاً طبقه ی فیزیکی انعکاسی از طبقه ی مافوق می باشد. بیشتر ما رؤیاهایی از پرواز بر روی جنگل ها یا دشت ها، دریاچه ها و رودخانه ها، دره ها و کوه ها، دهکده ها و شهرها و غیره داشته ایم. سفر در بدن روحی هم شباهت زیادی به اینها دارد، به جز اینکه در سفر روح فرد کنترل بیشتری دارد. جوّ آنجا درخشش چشمک زنی دارد و اغلب تجاربم در این طبقه همراه با صدایی شبیه غرش امواج یا صدای تعداد زیادی زنگ های کلیسا است.

.

.

طبقه ی اثیری شگفتی های بسیاری دارد، از جمله مرکزی که محل نگهداشت دانش و آموخته هایی است که طی اعصار توسط استادان معنوی گردآوری شده اند. معابد خرد زرین در تمامی طبقات وجود دارند، و مسافران معنوی می توانند در بدن روحی به آنجا رفته و در کلاس هایی با هر موضوع قابل تصور شرکت کنند، یا در کتابخانه هایی عظیم به مطالعه بپردازند. بسیاری از متفکران و مخترعان بزرگ تاریخ زمین به این معبد اثیری آمده اند، چون هر چیزی که در طبقه ی فیزیکی اختراع شده ابتدا در طبقه ی اثیری وجود داشته است.

داخل معابد خرد را تا حدودی قدیمی یافتم، با قفسه های فراوانی از کتاب ها و طومارهای قدیمی. آنها تکنولوژی مدرن نیز دارند اما بسیاری از معلومات پیش از اختراع کامپپیوتر جمع آوری شده بودند و ظاهراً نیازی نیست همه چیز را دیجیتالی کرد. دانشجویان معمولاً آنچه نیاز دارند را به سهولت پیدا می کنند.

.

.

درست مانند طبقه ی فیزیکی، مناطقی با ارتعاش بسیار پایین در طبقه ی اثیری وجود دارند. توئیچل درباره ی منطقه ای می نویسد که ارواحی که در تناسخات فیزیکی خود مرتکب اعمال شنیع شده بودند به آنجا می روند. آنها به آنجا می روند تا با زجر کشیدن در سختی های بسیار، از انرژی منفی پاک شوند. برخلاف باور برخی مذاهب، توئیچل می گوید ارواح برای همیشه در آنجا نمی مانند. هر زمان پاک شوند اجازه پیدا می کنند به مناطق بالاتر طبقه ی اثیری برگردند تا برای تناسخ بعدی شان آماده شوند.

.

.

طبقات هستی سطوح انرژی متفاوتی دارند. علاوه بر این، هر طبقه سطوح انرژی متفاوتی درون خود دارد. ما طی زندگی و کسب تجربه در جهان های پایین در بدن های فیزیکی، اثیری، علی و ذهنی مان، در حقیقت با میدان چندگانه ی انرژی سروکار داریم. برای مثال، احساسات عشق و اندوه هر دو میدان انرژی هستند. افکار نسبت به احساسات یا اشیای فیزیکی، میدان های انرژی بالاتر و لطیف تری هستند، در عین حال افکار منفی و افکار مثبت وجود دارند که هر کدام سطح انرژی خودشان را دارند.

.

 

در طبقه ی اثیری، میدان های انرژی ای که متصل به آن هستیم در رنگ های هاله مان قابل رؤیت هستند. یک هاله ی قدرتمند و سالم به عنوان یک میدان انرژی عمل می کند که ما را از تأثیرات منفی منطقه ی اثیری حفظ می کند. اگر هاله ی ما ضعیف یا دارای بار منفی باشد، فرم های انرژی یا "انتیتی" هایی را جذب می کنیم که افکار و احساسات ما را در جهت منفی تحت تأثیر قرار می دهند تا از انرژی ما تغذیه کنند. یک هاله ی ضعیف همچنین ما را در دسترس حملات روانی از جانب دیگران قرار می دهد.

به همین خاطر حائز اهمیت است که با تفکر و احساسات مثبت و انجام تمارین معنوی مانند زمزمه ی هیو یا سایر اذکار باردار به طور روزانه، هاله ی سالمی داشته باشیم.

ادامه دارد…

.

>> قسمت های پیشین

.