2013/07/04

اطلاعات Ra – بخش 3

Posted in :: نویسندگان و کتابها ::, اطلاعات Ra در 10:56 ق.ظ. توسط ::: ابدیت در اوست :::

.

::: ما که هستیم؟

.

س : منشأ نخستین موجودات روی این سیاره کجاست؟ قبل از آنکه به این سیاره بیایند کجا بودند؟

Ra : نخستین ماهیت ها روی این سیاره، آب، آتش، هوا و زمین بودند.

س : نخستین مردمانی که مانند ما بودند بر روی این سیاره چه کسانی بودند، از کجا آمدند؟

Ra : شما از تجربه ی بُعد سوم حرف می زنید. نخستین افراد از سیاره ی دیگری در منظومه ی شمسی شما که سیاره ی سرخ مریخ می نامید آورده شدند. شرایط محیطی این سیاره برای موجودات بُعد سومی غیرقابل سکونت شده بود.

س : این چه نژادی است و چطور از مریخ به اینجا آمدند؟

Ra : این نژاد ترکیبی از مجموعه های ذهن/بدن/روح سیاره سرخ و زنجیره ای از سازگاری های دقیق ژنتیکی هستند که توسط نگهبانان آن زمان انجام گرفت. این موجودات با شیوه ی تولدی که از نوع آمیزش نیست به اینجا آمدند. از طریق آماده سازی ماده ی ژنتیکی برای تناسخ مجموعه های ذهن/بدن/روح موجودات سیاره ی سرخ.

س : برداشت من از گفته های شما این است که نگهبانان، این نژاد را پس از مرگ فیزیکی به اینجا منتقل کردند. درست است؟

Ra : درست است.

س : آیا موجودات سیاره ی سرخ پیش از ترک آن سیاره، پیرو قانون یگانه بودند؟

Ra : موجودات سیاره ی سرخ سعی می کردند قوانین عشق که یکی از بخش های اصلی قانون یگانه است را بیاموزند. با این حال، گرایش این مردم به اعمال ستیزه جویانه موجب چنان مشکلاتی در محیط جوی سیاره ی آنها شد که پیش از پایان چرخه ی آن، برای تجربه ی بُعد سوم غیرقابل سکونت شد. به همین علت موجودات سیاره ی سرخ ارتقا پیدا نکردند و به توهم شما آمدند تا راه خود را ادامه دهند و قانون عشق را بیاموزند.

س : این انتقال از سیاره ی سرخ به زمین چه مدت پیش اتفاق افتاد؟

Ra : به زمان شما تقریباً 75000 سال پیش.

س : قبل از این انتقال، آیا موجوداتی مانند من -دو دست و دو پا- بر روی این سیاره وجود داشتند؟

Ra : حدود چهار میلیون سال پیش، در چند نوبت ملاقات کنندگانی در سیاره ی شما بودند. این بازدیدکنندگان بر چرخه ی سیاره ی شما تأثیری نگذاشتند. پیش از زمان ذکرشده، شرایط محیطی بُعد سوم در آن وجود نداشت.

س : پس حدود 75000 سال پیش، ماهیت های بُعد دومی اینجا حضور داشتند. این موجودات از چه نوعی بودند؟

Ra : بُعد دوم، بُعد حیات برتر گیاهی و حیوانی است که فاقد میل به بالا رفتن به سوی بی نهایت هستند.

س : آیا هیچ یک از این موجوات بُعد دومی شکلی مانند ما -دو دست و دو پا و سر- داشتند و ایستاده بر دو پا راه می رفتند؟

Ra : دو سطح بالاتر از سطوح ارتعاشی پایین تر موجودات بُعد دوم، به شکل دوپایانی که شما گفتید بودند. اما حرکت عمودی مانند شما کاملاً در این موجودات وجود نداشت چون آنها به سمت جلو خم می شدند و تنها از حالت چهار دست و پا درآمده بودند.

س : این موجودت از کجا آمدند؟ آیا آنها حاصل تکاملی بودند که دانشمندان ما کشف کرده اند؟ آیا آنها از مواد اولیه زمین که ذکر کردید تکامل یافتند؟

Ra : درست است.

س : آیا سپس آنها از بُعد دوم به بُعد سوم تکامل پیدا کردند؟

Ra : درست است. اما هیچ تضمینی نمی توان داد چه تعداد چرخه طول می کشد تا یک موجود، درس های آگاهی از خود را بیاموزد تا به بُعد سوم انتقال یابد چون این درس ها پیش نیاز هستند.

س : آیا در حال حاضر، نژاد خاصی بر روی سیاره ما هستند که از بُعد دوم به اینجا متناسخ شده باشند؟

Ra : در حال حاضر هیچ هوشیاری بُعد دومی روی سیاره شما وجود ندارد. اما دو نژاد هستند که از فرم بُعد دوم استفاده می کنند. یکی از آنها موجوداتی هستند از سیاره ای که شما Maldek می نامید. این موجودات از طریق چیزی که شما پرداخت کارما می نامید، در حال کار کردن روی عقده های ادراکی خود هستند. آنها در دالان های زیرزمینی سیاره ی شما زندگی می کنند و شما آنها را "پاگنده" می نامید.

نژاد دیگر موجوداتی هستند که به پیشنهاد نگهبانان در این بُعد زندگی می کنند. نگهبانان قصد داشتند به علت وقوع احتمالی جنگ اتمی، به مجموعه های ذهن/بدن/روح آنهایی که اکنون در این بُعد هستند، مرکب فیزیکی موتوری مناسبی که شما مجموعه ی شیمیایی می نامید، اعطا کنند.

س : من نفهمیدم این وسایل نقلیه یا موجودات چه هستند که در صورت وقوع جنگ اتمی به کار می آیند؟

Ra : اینها موجوداتی هستند که به عنوان موجودات بُعد دومی ِ متکی به غریزه، هستی دارند و برای احتیاط کار گذاشته شده اند تا به عنوان چیزی که شما انبار ژن می نامید، در مواقع مورد نیاز از این مجموعه بدن ها استفاده شود. این بدن ها در مقابل اشعه های سهمگین، به شدت مقاوم هستند در حالیکه مجموعه بدن های کنونی شما یارای این مقاومت را ندارد.

س : این مجموعه بدن ها کجا هستند؟

Ra : این مجموعه بدن های نژاد دوم در اعماق جنگل های غیرقابل سکونت قرار دارند. بسیاری از آنها در مکان های مختلفی در سطح سیاره شما هستند.

س : آیا آنها مخلوقاتی از نوع پاگنده ها هستند؟

Ra : درست است اگرچه ما آنها را پاگنده نمی نامیم، چون آنها کمیابند و در فرار از شناسایی شدن بسیار توانا هستند. نژاد اول کمتر قادر است از نزدیک شدن سایر مجموعه های ذهن/بدن/روح هشیار شود، اما این موجودات به علت درک تکنولوژیکی که پیش از تناسخ در اینجا داشتند، در گریختن بسیار توانا هستند. این موجودات با چشم های درخشنده از آن نوعی هستند که برای مردم شما شناخته شده ترند.

س : پس دو گونه ی متفاوت پاگنده وجود دارد؟

Ra : سه نوع پاگنده وجود دارد. گروه سوم یک فرم فکری هستند.

س : چرا هیچ یک از پاگنده های بجامانده جایی یافت نمی شوند؟

Ra : یک روزی با اکتشافاتی که در غارهای زیرزمینی مناطق کوهستانی ساحل غربی قاره ی شما انجام می گیرد، چند تایی از آنها پیدا می شوند.

س : چه اتفاقی برای مردم Maldek افتاد که باعث شد سیاره شان را از دست بدهند؟ چه مدت پیش این اتفاق رخ داد؟

Ra : مردم Maldek تمدنی داشتند که تا اندازه ای مشابه آنچه شما آتلانتیس می شناسید بود. آنها اطلاعات تکنولوژیکی بالایی بدست آوردند و بدون مراقبت از سیاره شان، آن را به کار گرفتند که منجر به انبوه افکار، عقاید و اعمالی شد که شما قطب منفی یا خودخواهی می نامید. این تباهی، زیست کره ی آنها را منهدم کرد و در نتیجه ی چیزی که شما جنگ می نامید، دچار فروپاشی شد.

این اتفاق به زمان شما حدود 705.000 سال پیش بود. این چرخه ها زمانی بسیار بسیار دور، به علت توانایی نسبی آن برای حمایت از اشکال حیات بُعد اول، در زمانی اولیه تر از پیوستار مکان/زمان منظومه ی شمسی شما بر روی این سیاره آغاز شده بودند. این ماهیت ها در اثر این رخداد به قدری وحشت زده شده بودند که دچار آنچه شما گره یا عقده ی ترس می نامید شدند. مدت زمانی گذشت. هیچکس نمی توانست به آنها دسترسی داشته باشد. هیچ موجودی نمی توانست به آنها کمک کند.

حدود 600.000 سال پیش، اعضای کنفدراسیون آن زمان توانستند یک مجموعه ی حافظه ی جمعی (روح گروهی) را مستقر کنند و عقده ی ترس را باز کنند. سپس آن موجودات توانستند به یاد آورند که آنها هوشیار هستند. این هشیاری آنها را به جایی رساند که شما سطوح پایین تر آسترال (ستاره ای) می نامید. در این سطح امکان پرورش آنها فراهم شد تا زمانی که تک تک مجموعه های ذهن/بدن/روح قادر شدند از این تکان روانی به میزانی شفا یابند که هر یک از آنها بتواند چیزهایی که در توهم/زندگی قبلی خود تجربه کرده بود را بررسی کند.

بعد از این تجربه ی آموزش/یاددهی، گروه تصمیم گرفت نوعی از چیزی که شما تخفیف کارما می نامید را بر خود هموار کند. به این هدف، آنها به شکلی که فرم پذیرفته شده ای از انسان نبود، در سیاره ی شما تناسخ یافتند. در نتیجه آنها تا زمانی به این تجربه ادامه می دهند که تمایل به خدمت به دیگران جایگزین افکار و اعمال تخریبگر شود. از آنجایی که این تصمیم، انتخاب آگاهانه ی تعداد زیادی از موجودات سیاره ی Maldek بود، حدود 500.000 سال پیش، انتقال آنها به این سیاره آغاز شد و آن نوع از مجموعه بدنی که آن زمان موجود بود، مورد استفاده قرار گرفت.

س : آیا مجموعه بدن موجود در آن زمان، همان چیزی است که ما میمون انسان نما (مانند گوریل و شامپانزه) می نامیم؟

Ra : درست است.

س : از آن زمان تا بحال، هیچ یک از موجودات Maldek دچار دگردیسی شده اند؟ هنوز هم بُعد دومی هستند یا آنکه برخی از آنها بُعد سومی شده اند؟

Ra : آگاهی این موجودات همیشه بُعد سومی بوده است. مکانیزم تخفیف کارما اینگونه طراحی شد که این آگاهی را در مجموعه های فیزیکی شیمیایی بُعد دومی قرار دهند. چون این بدن ها تا آن اندازه ای که برای اعمال ذهنی بُعد سوم مناسب است، قابل دستکاری نیستند.

بسیاری از این موجودات توانستند آنچه شما کارما می نامید را بزدایند، در نتیجه قادر به پذیرش بدن بُعد سومی شدند. بسیاری از آن موجودات با موفقیت بسیار توانستند جایی دیگر از آفرینش تناسخ پیدا کنند تا بُعد سوم را به پایان برند. هنگامی که این سیاره به بُعد سوم دست یافت، تعداد معدودی از این موجودات توانستند با ارتعاش این سیاره هماهنگ شوند. آنهایی که به علت اعمال گذشته ای که انجام داده بودند هنوز هماهنگی های لازم برای فرونشانی کارما را به دست نیاورده بودند، آنجا باقی ماندند.

س : اینها همان پاگنده هایی هستند که در موردشان صحبت کردید؟

Ra : اینها یکی از گونه های پاگنده ها هستند.

س : بنابراین نژاد انسانی ما از تعداد معدودی که منشأ آنها به Maldek برمی گردد و تعداد کمی که از مریخ آمدند، شکل گرفت. آیا موجودات دیگری از مکان های دیگر هم اینجا هستند؟

Ra : هستند موجوداتی که در حال تجربه ی پیوستار زمان/مکان شما می باشند و از مکان های بسیار بسیار زیادی در آفرینش می آیند، چون زمانی که چرخه تغییر می کند، آنهایی که می بایست آن چرخه را تکرار کنند، سیاره ای که برای این هدف مناسب باشد را پیدا می کنند. تا اندازه ای غیرمعمولی است که سیاره ای، افرادی از مکان های بسیار بسیار متفاوت را در خود داشته باشد. اما می بینید که شما به همراه تعداد بسیاری از کسانی که باید این چرخه را تکرار کنند، در حال تجربه ی بُعد سوم هستید. به همین علت با وجود کمک بسیاری از معلمان/یادگیرندگان شما، سازگاری و همسازی مشکل بوده است.

س : آیا خطری مانند آنچه برای سیاره ی Maldek اتفاق افتاد، سیاره ی زمین را تهدید می کند؟

Ra : احساس می کنیم این ارزیابی آینده ی شما کمتر از بی ضرر است. فقط می گوییم که شرایط ذهنی برای همچین پیشرفتی در تکنولوژی وجود دارد. به ادراک ما، بیشتر مجموعه های ذهن و روح این مردمان شما نیاز به جهت دهی دارد تا آنکه این "اسباب بازی ها" نیاز به تخریب داشته باشند. پس انتخاب آزادانه، وظیفه ی شماست.

.

:: بخش های پیشین

.